Reklama

Dodane Produkty:

Przetwornik wibracji 4..20 mA IP68
 Przetworniki wibracji z wyjściem pętli prądowej 4-20 mA d...
Producent: METRA MMF
Dystrybutor: BT-AUTOMATYKA
System do zarządzania produkcją Kanban RFID
System Kanban RFID to innowacyjne rozwiązanie służące do ...
Producent: PWSK
Dystrybutor: PWSK
Proficy HMI/SCADA iFIX 2022 PL
 Kolejna wersja systemu Proficy HMI/SCADA iFIX miała premi...
Producent: GE Digital
Dystrybutor: VIX Automation
Ręczny wibrometr do pomiaru drgań łożysk
Ręczne mierniki do oceny i analizy stanu łożysk w maszyna...
Dystrybutor: BT-AUTOMATYKA
Poziomowskaz magnetyczny AQUARIUS OVERTANK montaż ...
 Poziomowskaz magnetyczny montowany od góry (overtank) poz...
Producent: Kerto-Automation
Dystrybutor: Kerto-Automation

Konduktometr jest przyrządem służącym do pomiaru przewodności cieczy, zazwyczaj wody lub roztworu wodnego, w celu ustalenia stopnia jej ewentualnego zanieczyszczenia. W oparciu, o jakie zasady działa konduktometr i gdzie bywa stosowany?

Badanie zanieczyszczenia wody konduktometrem

Konduktometr służy do badania przewodności elektrolitycznej w roztworach wodnych w celu ustalenia ilości nieorganicznych zanieczyszczeń; nie używa się go do badania mikrobiologicznego. Przyjrzyjmy się zatem bliżej relacji pomiędzy przewodnością wody a stopniem jej zanieczyszczenia, np. w postaci zasolenia.

Przewodność elektrolityczna wody określa jej zdolność do przewodzenia prądu elektrycznego. Wbrew powszechnemu przekonaniu czysta chemicznie woda, na przykład destylowana, sama w sobie nie jest dobrym przewodnikiem. Sytuacja ulega zmianie, gdy znajdą się w niej cząsteczki obdarzone ładunkiem elektrycznym – jony dodatnie (kationy) oraz ujemne (aniony). Powstają one m.in. podczas dysocjacji elektrolitycznej, czyli procesu polegającego na rozpadzie cząsteczek rozpuszczonych substancji na jony. W przypadku wody takimi substancjami są najczęściej nieorganiczne sole.

W konsekwencji im więcej nieorganicznych zanieczyszczeń w wodzie, tym więcej jonów. A im więcej jonów, tym woda lepiej przewodzi prąd. Z tego względu woda morska jest bardzo dobrym przewodnikiem, słodka woda pitna odrobinę gorszym od morskiej, zaś destylowana przewodzi prąd dość słabo. Tym samym znając konduktywność roztworu wodnego, możemy poznać, jak bardzo jest on zanieczyszczony. I aby zdobyć tę informację, należy użyć konduktometru – indukcyjnego lub standardowego, elektrodowego.

Zasady działania konduktometrów

Aby woda zaczęła przewodzić prąd, znajdujące się w niej jony muszą zostać wprawione w ruch.

•    W konduktometrze indukcyjnym odpowiadają za to dwie cewki – wzbudzająca i odbiorcza. Wzbudzenie prądu w medium odbywa się dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej. Przez cewkę wzbudzającą przepuszczamy prąd zmienny, który wywołuje pole magnetyczne. Pole wprawia jony w ruch, czyli indukuje przepływ prądu. Ten prąd z kolei indukuje własne pole magnetyczne, które następnie w cewce odbiorczej wytwarza prąd o napięciu adekwatnym do przewodności roztworu. Jako że cewki są osłonięte i nie mają bezpośredniego kontaktu z badanym medium, konduktometr indukcyjny jest często stosowany np. w żrących roztworach kwasów czy zasad.

•    Z kolei standardowy konduktometr elektrodowy posiada dwie elektrody umieszczone obok siebie. Gdy zanurzymy urządzenie w badanym roztworze, a następnie przyłożymy do elektrod zmienne napięcie, jony zostaną wprawione w ruch i pomiędzy elektrodami popłynie prąd. Uwzględniając temperaturę badanego medium oraz tzw. stałą celi, możemy zmierzyć jego konduktywność, a tym samym ustalić ilość zanieczyszczeń. W sytuacji, gdy zależy nam na bardzo dokładnym pomiarze, np. laboratoryjnym, lub też zanieczyszczenie jest duże, zaleca się użycie konduktometru czteroelektrodowego oraz odpowiednio czułego instrumentu pomiarowego.

Konduktometry są używane nie tylko do badania zanieczyszczeń wody pitnej, gruntowej czy wodociągowej. Stosowane są również w przemyśle spożywczym, kosmetycznym oraz chemicznym, a także w oczyszczalniach ścieków.

Doskonałej jakości konduktometry wraz z koniecznym oprzyrządowaniem dostępne są w ofercie JUMO.

Reklama

Polecane książki

Układy wykorzystujące sterowniki PLC. Projektowanie algorytmów sterowania

portal automatyki

Bogdan Broel-Plater Do automatyzacji procesów przemysłowych powszechnie stosowane są st...

Programowalne moduły Ethernetowe w przykładach

portal automatyki

Marcin Chruściel Książka jest kompendium poświęconym nowoczesnym, programowalnym i konfigurowalnym interfejsom s...

Sieć Profibus DP w praktyce przemysłowej. Przykłady zastosowań

portal automatyki

Włodzimierz Solnik, Zbigniew Zajda Książka jest praktycznym przewodnikiem po aplikacjach interfejsu s...

Programowanie sterowników PLC w języku drabinkowym

portal automatyki

Stanisław Flaga Współczesne sterowniki stosowane w systemach automatyki są urządzeniami niezwykle e...

Sterowniki SIMATIC S7-1200 w praktyce inżynierskiej

portal automatyki

Janusz Kwaśniewski Monografia w sposób metodyczny i przyjazny opisuje zastosowanie sterownika S...

Uczelnie Techniczne

Sonda - Automatyka

Których producentów sterowników PLC preferujesz?

Delta - 4.8%
Fatek - 13.5%
GE Fanuc - 56.7%
Hitachi - 8.7%
LG (LS) - 10.6%
Omron - 38.5%
Rockwell Automation - 19.2%
Schneider Electric - 13.5%
Siemens Simatic - 58.7%
Teco - 4.8%
Inne - 21.2%
Głosowanie zostało zakończone : 30 Kwi 2020 - 00:00
Automatyka, portal automatyki, automatyzacja, sterowanie, aparatura pomiarowa, kontrola, sterowanie, napędy Automatyka, portal automatyki, automatyzacja, sterowanie, aparatura pomiarowa, kontrola, sterowanie, napędy


.