Reklama

Dodane Produkty:

Przetwornik wibracji 4..20 mA IP68
 Przetworniki wibracji z wyjściem pętli prądowej 4-20 mA d...
Producent: METRA MMF
Dystrybutor: BT-AUTOMATYKA
System do zarządzania produkcją Kanban RFID
System Kanban RFID to innowacyjne rozwiązanie służące do ...
Producent: PWSK
Dystrybutor: PWSK
Proficy HMI/SCADA iFIX 2022 PL
 Kolejna wersja systemu Proficy HMI/SCADA iFIX miała premi...
Producent: GE Digital
Dystrybutor: VIX Automation
Ręczny wibrometr do pomiaru drgań łożysk
Ręczne mierniki do oceny i analizy stanu łożysk w maszyna...
Dystrybutor: BT-AUTOMATYKA
Poziomowskaz magnetyczny AQUARIUS OVERTANK montaż ...
 Poziomowskaz magnetyczny montowany od góry (overtank) poz...
Producent: Kerto-Automation
Dystrybutor: Kerto-Automation

Portal Automatyki - AKP - aparatura kontrolno pomiarowa i automatyka

Urządzenia do pomiaru szczelności i wykrywacze nieszczelności wyrobów znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. Firma VGHP ze śląska oferuje urządzenia do pomiaru szczelności z użyciem kilku metod  z wykorzystaniem helu oraz innych gazów.

Więcej…

Pirometry to urządzenia, które służą do pomiaru temperatury. Wykorzystuje się je głównie w przemyśle i medycynie, gdyż dzięki nim możliwe jest kontrolowanie procesów produkcji, wykonywanie badań bądź przechowywanie materiału biologicznego. Czym są pirometry i do czego się je wykorzystuje?

Więcej…

Pomiar temperatury to proces, który można realizować na wiele sposobów, a podstawowym kryterium klasyfikacji metod pomiarowych jest interakcja pomiędzy badanym czynnikiem lub obiektem a urządzeniem pomiarowym. Ze względu na rodzaj kontaktu pomiędzy obiektem a miernikiem rozróżniamy metody pomiaru kontaktowe oraz bezkontaktowe.

Więcej…

Pomiar temperatury to proces, który można realizować na wiele sposobów, a podstawowym kryterium klasyfikacji metod pomiarowych jest interakcja pomiędzy badanym czynnikiem lub obiektem a urządzeniem pomiarowym. Ze względu na rodzaj kontaktu pomiędzy obiektem a miernikiem rozróżniamy metody pomiaru kontaktowe oraz bezkontaktowe. O ile pierwsza z technik nie pozostawia wiele wątpliwości i realizowana jest na zasadzie, jaka charakteryzuje działanie standardowego termometru, o tyle metody bezdotykowe polegają przeważnie na pomiarze promieniowania elektromagnetycznego lub innej energii emitowanej przez badany obiekt.

Więcej…

czujniki ultradźwiękoweRegulacja taśmy materiału nawijanego na rolkę to jeden z najważniejszych elementów całego procesu. Warto podkreślić, że nawet niewielkie odchylenia podczas nawijania mogą spowodować uszkodzenie całego materiału, który jest już lub za chwilę znajdzie się na rolce. Wśród urządzeń, które mogą pomóc w prostym nawijaniu taśmy są m.in. czujniki krawędzi taśmy.

Więcej…

Inwestorzy często stoją przed wyborem, czy budować nową sieć, czy wykorzystać technologię WDM. Wielokrotnie rozbudowa sieci nie jest możliwa (zwłaszcza w centrach dużych miast) i pozostaje próba zwiększenia przepustowości funkcjonujących łącz. Aby określić przydatność działających lub nowobudowanych włókien światłowodowych do transmisji WDM niezbędne jest precyzyjne określenie ich parametrów optycznych.

 

Gwałtowny wzrost potrzeb w zakresie transmisji danych w nowoczesnych sieciach optycznych wymusił opracowanie technologii pozwalającej na zwiększenie wydajności pracujących urządzeń w oparciu o stałą liczbę włókien światłowodowych. Uzyskiwanie dużych przepływności w łączach transkontynentalnych jest możliwe dzięki wzmacniaczom optycznym EDFA, oraz przez stosowanie technologii zwielokrotnienia falowego WDM (Wavelength Division Multiplexing). Szerokopasmowe wzmacniacze optycznych pozwalają w jednym włóknie światłowodowym na równoczesną transmisję wielu optycznych fal nośnych o odmiennych częstotliwościach, z których każda stanowi odrębny, całkowicie niezależny kanał transmisyjny. W zaawansowanych systemach zwielokrotnienia w jednym włóknie optycznym mieści się obecnie kilkaset kanałów optycznych, osiągając pojemność transmisyjną BL od 100 do 500 (Tb/s)*km. Aby osiągnąć taki poziom transmisji niezbędne jest zastosowanie odpowiednich typów włókien światłowodowych, wysokiej jakości materiałów oraz bardzo wysokiego poziomu usług montażu sieci.

 • włókna o nieprzesuniętej dyspersji (ITU G.652) najczęściej instalowany typ włókien optymalizowane dla transmisji fali o długości 1310 nm mogą być używane dla transmisji fali o długości 1550 nm, kosztowne w użyciu dla transmisji o przepływności 10 Gbit/s i większej  –  są przydatne dla transmisji WDM
 • włókna o przesuniętej dyspersji (ITU G.653) używane do transmisji na znaczne odległości optymalizowane dla transmisji o dużej przepływności przy długości fali 1550 nm mają ograniczenia jeśli chodzi o liczbę fal optycznych transmitowanych w oknie 1550 nm –  nie są przydatne dla transmisji WDM
 • włókna o niezerowej dyspersji (G.655) optymalizowane dla dużych przepływności z zastosowaniem transmisji DWDM w oknie 1550 nm szczególnie przydatne dla DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing

 

Analiza torów optycznych i włókien, które mają zostać zastosowane do transmisji WDM wymaga znacznie bardziej precyzyjnych pomiarów oraz wykonywanie badań w szerszym zakresie, niż ma to miejsce dla bardziej tradycyjnych metod transmisyjnych. Z punktu widzenia fizycznych właściwości włókien istotne jest nie tylko tłumienie, reflektancja czy analiza rozkładu tłumienia w funkcji odległości. Szczególnie istotne jest zmierzenie parametrów dyspersji chromatycznej i polaryzacyjnej, co często jest zaniedbywane ze względu na wysoką cenę takich pomiarów oraz do niedawna małą dostępność urządzeń pomiarowych. Największy wpływ na zaburzenia transmisji WDM lub jej brak mają takie zjawiska jak dyspersja chromatyczna, dyspersja polaryzacyjna, sprzęganie modów i mieszanie czterofalowe.

 

Tłumienie i dyspersja chromatyczna

 

Tłumienie i dyspersja chromatyczna (Chromatic Dispersion) odpowiadają za zmianę amplitudy impulsu światła po przejściu przez światłowód oraz jego rozmycie. Dyspersja chromatyczna spowodowana jest zależnością prędkości grupowej (współczynnika załamania) od długości fali propagującej się we włóknie. W rezultacie różne składowe spektralne emitowane przez źródło propagują się doznając zróżnicowanych opóźnień. W końcowym efekcie obserwujemy poszerzenie obwiedni transmitowanych impulsów.

 

1.Dyspersja polaryzacyjna

 

W światłowodzie jednomodowym rozchodzą się dwa mody o odmiennych polaryzacjach. Zmiany geometrii światłowodu prowadzą do tego, że mody te rozchodzą się z różnymi prędkościami. W efekcie kształt impulsu światła po przejściu przez światłowód zostaje zmieniony (rozmycie). Zjawisko to nazywamy dyspersją polaryzacyjną PMD (Polarization Mode Dispersion).

Sprzęganie modów

Zaburzenia struktury światłowodu (naprężenia, zgięcia lub spawy) powodują, że występuje wymiana energii pomiędzy modami ortogonalnymi tzw. sprzęganie modów. Zjawisko sprzęgania modów powoduje rozmycie impulsu światła po przejściu przez światłowód (dyspersja).

Mieszanie czterofalowe

W długich światłowodach gdzie poziom mocy nadawanej jest wysoki, a dostateczny poziom mocy optycznej na wejściu odbiornika uzyskujemy dzięki zastosowaniu wzmacniaczy optycznych EDFA (Erbium Droped Fibre Amplifier) występują efekty nieliniowe. Najważniejszy z nich to mieszanie czterofalowe FWM (Four Wawe Mixing). Fale optyczne o różnych długościach oddziałują na siebie w wyniku czego powstają nowe długości fal które mogą interferować z sygnałami użytecznymi. W efekcie sygnał użyteczny jest osłabiany (energia przechodzi do nowo powstających fal) i może być zakłócany przez produkty mieszania.

Liczbę nowo powstałych fal o różnych długościach można opisać wzorem = N2(N-1)/2
gdzie N - liczba fal oryginalnych

Włókna o niezerowej dyspersji wykonane zgodnie z G.655 eliminują efekt czterofalowego mieszania. W związku z tym doskonale nadają się do transmisji DWDM. Wszelkie odchylenia osi światłowodu od linii prostej powodują (zgodnie z teorią sprzęgania modów) zaburzenia propagowanej fali elektromagnetycznej, na skutek czego tracona jest część energii niesionej w rdzeniu światłowodu.

 

Pomiary terenowe wykorzystujące mobile laboratorium

 

 • Pomiary reflektometryczne OTDR włókien światłowodowych wszystkich typów i we wszystkich dostępnych oknach transmisyjnych
  (850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 nm),
 • Pomiary dyspersji polaryzacyjnej PMD
 • Pomiary dyspersji chromatycznej CD,
 • Analiza widma optycznego dla systemów zwielokrotniania CWDM i DWDM,
 • Pomiary i analiza stopy błędów BER GbEthernet, Fiber Channel, transponderów optycznych, Add-Dropów, multiplekserów CWDM i WDM.
 • Wykonywanie dokumentacji pomiarowych, analiza wyników pomiarów zgodna z normami ITU/ITA
 • Projektowanie, budowa i serwis sieci telekomunikacyjnych opartych o medium światłowodowe,
 • Dostawa, konfiguracja i uruchomienie systemów transmisyjnych (Fast Ethernet, GigaBit Ethernet, ATM, PDH, SDH, DWDM i CWDM),

 

Poznanie parametrów dyspersji włókna światłowodowego jest bardzo istotne gdyż pozwala w optymalny i najbardziej ekonomiczny sposób rozbudować, a tym samym zwiększyć możliwości transmisyjne sieci. Parametry dyspersji mają decydujące znaczenie dla możliwości zwiększenia szybkości transmisji i zastosowania zwielokrotnienia falowego DWDM i CWDM. Badanie łączy światłowodowych, które sprzęgają urządzenia pracujące z wykorzystaniem techniki WDM, musi odbywać się przy użyciu źródła światła o długości fali ustawionej na długość fali badanego kanału WDM. Szerokość spektrum tego źródła musi mieścić się w paśmie kanału WDM. Ponieważ spełnienie tych warunków jest trudne, zazwyczaj do badań zamiast testowego źródła światła wykorzystuje się urządzenia będące wyposażeniem systemów pracujących w technice WDM. Pomiary dyspersji chromatycznej łączy światłowodowych są konieczne, jeśli planujemy  zwiększanie przepływności stosowanych systemów powyżej 10 Gbit/s. Pomiary te pozwalają na analizę parametrów dyspersji, a urządzenia pomiarowe automatycznie określają jej poziom w odniesieniu do obowiązujących norm. Po dyspersji polaryzacyjnej łączy światłowodowych stanowią często niedoceniane uzupełnienie pozostałych pomiarów. Praktyka operatorów telekomunikacyjnych wskazuje jednak, że często jest to parametr krytyczne dla transmisji WDM. Jej pomiar ma szczególnie duże znaczenie w wypadku światłowodów wyprodukowanych przed rokiem 2000, oraz dla światłowodów, które narażone są na przeciążenia (linie napowietrzne, tory zbudowane blisko dróg i infrastruktury kolejowej, tereny kopalniane i przemysłowe). Pomiary GbE i 10GbE pozwalają na analizę i badanie poprawności wprowadzanych danych protokołu Ethernet w trakcie światłowodowym. Analiza wyników pozwala określić czy mierzony system spełnia wymagania do transmisji sygnałów GbE. Pomiary wykonywane są zarówno po ciemnych włóknach jak i systemach CWDM, DWDM oraz SDH. Pomiary wykonywane w sieciach synchronicznych SDH określają jakość i parametry transmisyjne dla sygnałów synchronicznych o przepływności od 155Mbps do 10 Gbps. Pomiary obejmują sygnały zgodne z STM-1, STM-4, STM-16, STM-64.

Oferowane przez firmę Sotronic usługi pomiarowe i montażowe linii światłowodowych, realizowane są w oparciu o najnowsze urządzenia firmy EXFO i FUJIKURA zaimplementowane w  mobilnym laboratorium optotelekomunikacyjnym.

Te atuty oraz wysoko wyspecjalizowana kadra inżynierów i techników daje możliwość świadczenia usług najwyższej, jakości na terenie całego kraju.

 

W ramach działań R&D Klastra INTELIGENTNA INFRASTRUKTURA

opracował: Witold Borowski - Sotronic Sp. z o.o.

Balice, 7 marca 2012

 


 

Reklama

Polecane książki

Układy wykorzystujące sterowniki PLC. Projektowanie algorytmów sterowania

portal automatyki

Bogdan Broel-Plater Do automatyzacji procesów przemysłowych powszechnie stosowane są st...

Silniki elektryczne w praktyce elektronika

portal automatyki

Autor: Przepiórkowski Jacek Książka jest poradnikiem-przewodnikiem po nowoczesnych silnikach elektrycznych małej m...

Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce inżynierskiej

portal automatyki

Janusz Kwaśniewski Sterowniki S7-300 z firmy SIEMENS oraz oprogramowanie do niego S...

Elektromagnesy prądu stałego dla praktykówElektromagnesy prądu stałego dla praktykówElektromagnesy prądu stałego dla praktyków

portal automatyki

Witold Jaszczuk Książka jest bardzo przystępnie napisanym podręcznikiem-poradnikiem dla wszystkich, którzy i...

Automatyka Podstawy teorii

portal automatyki

Andrzej Dębowski Automatyka jest to dyscyplina naukowa dotycząca technicznych aspektów wykorzystania m...

Uczelnie Techniczne

Sonda - Automatyka

Których producentów sterowników PLC preferujesz?

Delta - 4.8%
Fatek - 13.5%
GE Fanuc - 56.7%
Hitachi - 8.7%
LG (LS) - 10.6%
Omron - 38.5%
Rockwell Automation - 19.2%
Schneider Electric - 13.5%
Siemens Simatic - 58.7%
Teco - 4.8%
Inne - 21.2%
Głosowanie zostało zakończone : 30 Kwi 2020 - 00:00
Automatyka, portal automatyki, automatyzacja, sterowanie, aparatura pomiarowa, kontrola, sterowanie, napędy Automatyka, portal automatyki, automatyzacja, sterowanie, aparatura pomiarowa, kontrola, sterowanie, napędy


.