Reklama

Dodane Produkty:

Poziomowskaz magnetyczny
 Poziomowskazy magnetyczne szeroko stosowane w przemyśle j...
Producent: Kerto Automation
Dystrybutor: Kerto Automation
Proficy Plant Applications
 Proficy Plant Applications to system MES, umożliwiający m...
Producent: GE Digital
Dystrybutor: VIX Automation
Proficy Historian
 Proficy Historian jest przemysłowym systemem archiwizacji...
Producent: GE Digital
Dystrybutor: VIX Automation
Proficy Webspace
 Proficy Webspace jest prostym w użyciu, w pełni funkcjona...
Producent: GE Digital
Dystrybutor: VIX Automation
Dream Report dla Proficy
 Profesjonalne i przyjazne dla użytkownika narzędzie do ra...
Producent: GE Digital
Dystrybutor: VIX Automation

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) wykazuje należytą staranność, by osoby wykonujące trudny i niebezpieczny zawód elektryka, mogły wykazać się należytą wiedzą, niezbędną z punktu widzenia ich własnego bezpieczeństwa, jak i swoich współpracowników. Kierując się tym szczytnym celem, organizowane są szkolenia oraz egzaminy weryfikujące nabyte kwalifikacje. Czym są uprawnienia SEP? Do czego uprawniają? Poszukajmy odpowiedzi wspólnie, w poniższym artykule.

Uprawnienia SEP

Jest to dokument uprawniający do wykonywania zawodu elektryka, w zgodzie z obowiązującymi przepisami, a zatem w sposób wymagany przez prawo. Uprawnienia są wymagane w procesach rekrutacji na stanowiska pracy związane z szeroko rozumianą elektryką.

Do egzaminu może przystąpić każdy, kto legitymuje się stosowną wiedzą, nabytą na organizowanych przez organizację szkoleniach.

Uprawnienia SEP dotyczą dwóch rodzajów wykonywanych prac:

  • eksploatacja

  • dozór.

W pierwszym przypadku chodzi o eksploatację instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych-oznaczenie E.

W drugim przypadku w grę wchodzi dozór instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych-oznaczenie D.

Załącznik:

Kursy SEP dzieli się na trzy grupy:

  • G1 – kursy elektryczne, przeznaczone dla osób zajmujących się na co dzień eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych;

  • G2 – kursy energetyczne, przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci cieplnych;

  • G3 – kursy gazowe, przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

Wszystkie kursy, w tym szkolenia SEP – uprawnienia1kv.pl odbywają się zgodnie z założeniami programowymi wyznaczonymi przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Czas trwania kursu wynosi od kilku do kilkunastu godzin. Jest to uzależnione między innymi od liczby kursantów.

Załącznik:

Uprawnienia SEP, okres ważności

Egzamin zakończony wynikiem pozytywnym obliguje komisję do wydania świadectwa kwalifikacyjnego najpóźniej do czternastego dnia, licząc od daty ogłoszenia wyników.

Świadectwa zachowują swoją ważność przez pięć lat. Dotyczy to grupy E oraz D. Po tym okresie procedurę należy powtórzyć.

Ewentualny wynik negatywny egzaminu w żaden sposób nie blokuje kandydatowi ścieżki do zdobycia uprawnień SEP. W takiej sytuacji niezbędne jest ponowne złożenie wniosku o egzamin.

Należy jeszcze raz podkreślić, że uprawnienia SEP mają na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa i komfortu pracy.

Reklama

Polecane książki

Automatyka Podstawy teorii

portal automatyki

Andrzej Dębowski Automatyka jest to dyscyplina naukowa dotycząca technicznych aspektów wykorzystania m...

Programowalne moduły Ethernetowe w przykładach

portal automatyki

Marcin Chruściel Książka jest kompendium poświęconym nowoczesnym, programowalnym i konfigurowalnym interfejsom s...

Inteligentny dom i inne systemy sterowania w 100 przykładach

portal automatyki

Janusz Kwaśniewski Książka w sposób metodyczny i przyjazny opisuje zastosowanie sterownika L...

Układy wykorzystujące sterowniki PLC. Projektowanie algorytmów sterowania

portal automatyki

Bogdan Broel-Plater Do automatyzacji procesów przemysłowych powszechnie stosowane są st...

Automatyka Technika Regulacji

portal automatyki

Andrzej Dębowski Niniejsza książka jest poświęcona praktycznym zagadnieniom projektowania jednoobwodowych układów a...

Uczelnie Techniczne

Sonda - Automatyka

Których producentów sterowników PLC preferujesz?

Delta - 4.8%
Fatek - 13.5%
GE Fanuc - 56.7%
Hitachi - 8.7%
LG (LS) - 10.6%
Omron - 38.5%
Rockwell Automation - 19.2%
Schneider Electric - 13.5%
Siemens Simatic - 58.7%
Teco - 4.8%
Inne - 21.2%
Głosowanie zostało zakończone : 30 Kwi 2020 - 00:00
Automatyka, portal automatyki, automatyzacja, sterowanie, aparatura pomiarowa, kontrola, sterowanie, napędy Automatyka, portal automatyki, automatyzacja, sterowanie, aparatura pomiarowa, kontrola, sterowanie, napędy


.