Reklama

Dodane Produkty:

Proficy HMI/SCADA iFIX 2022 PL
 Kolejna wersja systemu Proficy HMI/SCADA iFIX miała premi...
Producent: GE Digital
Dystrybutor: VIX Automation
Ręczny wibrometr do pomiaru drgań łożysk
Ręczne mierniki do oceny i analizy stanu łożysk w maszyna...
Dystrybutor: BT-AUTOMATYKA
Poziomowskaz magnetyczny AQUARIUS OVERTANK montaż ...
 Poziomowskaz magnetyczny montowany od góry (overtank) poz...
Producent: Kerto-Automation
Dystrybutor: Kerto-Automation
Radar Falowodowy RF-90
 RADAR FALOWODOWY- OPIS

Radar z falowodem d...
Producent: Kerto-Automation
Dystrybutor: Kerto-Automation
Poziomowskaz magnetyczny AQUARIUS
 Poziomowskaz magnetyczny boczny montowany jest w jednej l...
Producent: Kerto Automation
Dystrybutor: Kerto Automation

Transport wszelkiego rodzaju niebezpiecznych substancji, w tym odpadów, wiąże się z różnymi zagrożeniami. Obejmują one uszkodzenia załadunku, pożar, wybuch, wycieki i rozlania. Wiele niebezpiecznych odpadów transportowanych do utylizacji może poważnie szkodzić środowisku, ludziom i zwierzętom. Jak we właściwy sposób przewozić substancje niebezpieczne?

Obowiązki związane z transportem odpadów niebezpiecznych

Podmioty, które transportują odpady sklasyfikowane jako niebezpieczne, są obowiązane do pre4strzegania specjalnych zasad. Pierwszym krokiem jest klasyfikacja wytwarzanych odpadów oraz identyfikacja ryzyka związanego z ich transportowaniem. Należy upewnić się, że ładunki są zabezpieczone, ciężar jest rozłożony równomiernie oraz umieścić odpowiednie znaki ostrzegawcze na pojazdach.

Jeśli przewozisz odpady niebezpieczne transportem drogowym, musisz bezwzględnie:

-użyć odpowiedniego pojazdu i zbiorników, kontenerów, mauzerów, zgodnie z klasyfikacją towaru;

-umieścić wymagane informacje o towarach na pojeździe lub w zbiorniku w odpowiednich miejscach;

-postępować zgodnie z odpowiednimi procedurami podczas załadunku i rozładunku towarów.

Uprawnienia ADR

Wszyscy kierowcy muszą przejść odpowiednie szkolenie, nie tylko w zakresie prowadzenia pojazdu, ale również postępowania w razie wypadku. Muszą oni posiadać zaświadczenie o przeszkoleniu ADR. Aby móc transportować wszelkie materiały niebezpieczne, konieczne jest posiadanie uprawnień stworzonych w oparciu o międzynarodową konwencję ADR (fr. L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). Uzyskanie owych uprawnień jest związane z koniecznością odbycia szkolenia i zdaniem egzaminu. Kurs podstawowy ADR jest absolutnym minimum wymaganym w przypadku transportu materiałów niebezpiecznych.

Obowiązki przedsiębiorców wytwarzających niebezpieczne odpady

Jeśli jesteś właścicielem firmy, która generuje odpady niebezpieczne, jesteś obowiązany do wpisu w rejestrze BDO – bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami. Założeniem systemu jest usprawnienie gospodarki odpadami poprzez kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami na ich temat. Twoja firma jest wówczas zobowiązana do prowadzenia ewidencji odpadów oraz do składania sprawozdań z zakresu gospodarowania nimi. Aby zyskać pewność, ze wytwarzane odpady będą transportowane we właściwy sposób, znajdź w swojej okolicy profesjonalną firmę oferującą ich transport odpadów niebezpiecznych zgodny z opisanymi wymogami.

Reklama

Polecane książki

Współczesny oscyloskop. Budowa i pomiary

portal automatyki

Andrzej Kamieniecki Książka jest przewodnikiem po nowoczesnych oscyloskopach cyfrowych, ich budowie, p...

Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce inżynierskiej

portal automatyki

Janusz Kwaśniewski Sterowniki S7-300 z firmy SIEMENS oraz oprogramowanie do niego S...

Elementy, urządzenia i układy automatyki

portal automatyki

Jerzy Kostro Publikacja jest przeznaczona dla uczniów technikum elektronicznego, sp...

Silniki elektryczne w praktyce elektronika

portal automatyki

Autor: Przepiórkowski Jacek Książka jest poradnikiem-przewodnikiem po nowoczesnych silnikach elektrycznych małej m...

Miernictwo elektryczne i elektroniczne

portal automatyki

Parchański Józef Podręcznik zawiera materiał nauczania przedmiotu - miernictwo elektryczne i elektroniczne, n...

Uczelnie Techniczne

Sonda - Automatyka

Których producentów sterowników PLC preferujesz?

Delta - 4.8%
Fatek - 13.5%
GE Fanuc - 56.7%
Hitachi - 8.7%
LG (LS) - 10.6%
Omron - 38.5%
Rockwell Automation - 19.2%
Schneider Electric - 13.5%
Siemens Simatic - 58.7%
Teco - 4.8%
Inne - 21.2%
Głosowanie zostało zakończone : 30 Kwi 2020 - 00:00
Automatyka, portal automatyki, automatyzacja, sterowanie, aparatura pomiarowa, kontrola, sterowanie, napędy Automatyka, portal automatyki, automatyzacja, sterowanie, aparatura pomiarowa, kontrola, sterowanie, napędy


.