Reklama

Dodane Produkty:

Przetwornik wibracji 4..20 mA IP68
 Przetworniki wibracji z wyjściem pętli prądowej 4-20 mA d...
Producent: METRA MMF
Dystrybutor: BT-AUTOMATYKA
System do zarządzania produkcją Kanban RFID
System Kanban RFID to innowacyjne rozwiązanie służące do ...
Producent: PWSK
Dystrybutor: PWSK
Proficy HMI/SCADA iFIX 2022 PL
 Kolejna wersja systemu Proficy HMI/SCADA iFIX miała premi...
Producent: GE Digital
Dystrybutor: VIX Automation
Ręczny wibrometr do pomiaru drgań łożysk
Ręczne mierniki do oceny i analizy stanu łożysk w maszyna...
Dystrybutor: BT-AUTOMATYKA
Poziomowskaz magnetyczny AQUARIUS OVERTANK montaż ...
 Poziomowskaz magnetyczny montowany od góry (overtank) poz...
Producent: Kerto-Automation
Dystrybutor: Kerto-Automation

Przenośniki taśmowe to kluczowy element wyposażenia wielu przedsiębiorstw. Stosuje się między innymi w sortowniach, centrach logistycznych, obiektach magazynowych, na liniach produkcyjnych i w branży przesyłek kurierskich. Od działania tych urządzeń w dużej mierze uzależnione jest poprawne funkcjonowanie całego zakładu. Dlatego użytkownicy powinni zadbać o właściwą konserwację przenośnika. Na czym ona polega? Jakie czynności zazwyczaj obejmuje? Jak często powinna być przeprowadzana? Te kwestie omawiamy w nowym artykule.

Konserwacja przenośnika – dlaczego jest ważna?

Najważniejszym argumentem przemawiającym za regularnym przeprowadzaniem prac konserwacyjnych przenośnika jest z całą pewnością znaczna redukcja ryzyka jego awarii. Te zaś nie tylko wiążą się z koniecznością kosztownych napraw, ale też mogą stanowić zagrożenie dla obsługujących je osób oraz pozostałych elementów wyposażenia zakładu. Jeśli chodzi o możliwość wystąpienia usterek, należy wspomnieć przede wszystkim o uszkodzeniu taśmy. Mimo że jej koszt stanowi nawet połowę wartości całego urządzenia, to jej trwałość jest najniższa spośród wszystkich podzespołów.

Przenośniki taśmowe – jak często konserwować?

To, jak często powinna odbywać się konserwacja przenośnika i jakie prace ma obejmować, jest uzależnione od przeznaczenia urządzenia i warunków panujących w zakładzie. Niezależnie od tych czynników, użytkując przenośniki taśmowe należy przynajmniej raz w miesiącu dokonywać profilaktycznej konserwacji obejmującej między innymi smarowanie łańcuchów prowadzących oraz dokładne czyszczenie taśmy transportowej. Prace powinny być połączone z dokładną inspekcją poszczególnych podzespołów oraz ewentualną wymianą wadliwych.

Samoczynne czyszczenie przenośnika taśmowego

W niektórych instalacjach czyszczenie taśmy jest zalecane częściej niż raz w miesiącu. Dotyczy to przenośników transportujących towary, których pozostałości mogą przylegać do taśmy (np. węgiel, niektóre rodzaje odpadów, cukier lub stłuczkę szklaną). W takich przypadkach należy zastosować dodatkową instalację czyszczącą taśmę bez konieczności zatrzymywania pracy przenośnika.

Reklama

Polecane książki

Sieć Profibus DP w praktyce przemysłowej. Przykłady zastosowań

portal automatyki

Włodzimierz Solnik, Zbigniew Zajda Książka jest praktycznym przewodnikiem po aplikacjach interfejsu s...

Automatyka Technika Regulacji

portal automatyki

Andrzej Dębowski Niniejsza książka jest poświęcona praktycznym zagadnieniom projektowania jednoobwodowych układów a...

Miernictwo elektryczne i elektroniczne

portal automatyki

Parchański Józef Podręcznik zawiera materiał nauczania przedmiotu - miernictwo elektryczne i elektroniczne, n...

Układy wykorzystujące sterowniki PLC. Projektowanie algorytmów sterowania

portal automatyki

Bogdan Broel-Plater Do automatyzacji procesów przemysłowych powszechnie stosowane są st...

LabVIEW w praktyce

portal automatyki

Marcin Chruściel Książka jest poradnikiem przygotowanym z myślą o elektronikach i a...

Uczelnie Techniczne

Sonda - Automatyka

Których producentów sterowników PLC preferujesz?

Delta - 4.8%
Fatek - 13.5%
GE Fanuc - 56.7%
Hitachi - 8.7%
LG (LS) - 10.6%
Omron - 38.5%
Rockwell Automation - 19.2%
Schneider Electric - 13.5%
Siemens Simatic - 58.7%
Teco - 4.8%
Inne - 21.2%
Głosowanie zostało zakończone : 30 Kwi 2020 - 00:00
Automatyka, portal automatyki, automatyzacja, sterowanie, aparatura pomiarowa, kontrola, sterowanie, napędy Automatyka, portal automatyki, automatyzacja, sterowanie, aparatura pomiarowa, kontrola, sterowanie, napędy


.