Reklama

Dodane Produkty:

- APONE - Nowy przetwornik pyłków zawieszonych PM ...
 Programowalny przetwornik Si-P00P0... pozwala na precyzy...
Producent: APONE
Dystrybutor: AP AUTOMATYKA
- APONE - Nowy przetwornik lotnych związków organi...
 Przetwornik Si-L00R0... to niezawodne rozwiązanie dedykow...
Producent: APONE
Dystrybutor: AP AUTOMATYKA
- APONE - Przetwornik temperatury z Ethernet LAN (...
 Przetwornik Li-T00W0E0 w kompaktowej, metalowej obudowie ...
Producent: APONE
Dystrybutor: AP AUTOMATYKA
- APONE - Ethernetowy przetwornik wilgotności i te...
 Przetwornik Li-S00WBE0 z zintegrowaną sondą przewodową po...
Producent: APONE
Dystrybutor: AP AUTOMATYKA
- APONE - Termohigrometr z Modbus TCP - Li-S00W0E0
 Przetwornik Li-S00W0E0 wraz z zintegrowaną sondą, pozwala...
Producent: APONE
Dystrybutor: AP AUTOMATYKA

Utrzymanie ruchu to całokształt działań i procesów służących zapewnieniu maksymalnej efektywności maszyn i urządzeń. Efektywność ta rozumiana jest jako maksymalne wykorzystanie dostępnego czasu maszyny do produkcji wyrobów dobrej jakości. Pojęcie to obejmuje bowiem jednak nie tylko efektywność produkcji, ale też szacowanie i zarządzanie poziomem ryzyka w produkcji, jak też bezpieczeństwem ludzi i środowiska.

Cele utrzymania ruchu i korzyści

Głównym celem służb utrzymania ruchu jest zapewnienie planowanej żywotności urządzeń oraz utrzymanie lub przywrócenie urządzeń do stanu, w którym mogą spełniać swoje funkcje. W skład tych działań wchodzi między innymi zarządzanie gospodarką części zamiennych, dbanie o optymalny stan zapasów oraz zarządzanie likwidacją awarii maszyn i urządzeń.

Spełnienie tych celów umożliwia obniżenie kosztów produkcji dzięki utrzymaniu ciągłości produkcji (brak przestojów parku maszynowego), zapewnienia wyższą wydajność pracy ludzi (brak przestojów w pracy załogi), ale również optymalizację zużycia mediów, materiałów oraz obniżenie kosztów wypadków przy pracy dzięki zapewnieniu wyższego poziomu bezpieczeństwa.

Czym zajmuje się specjalista utrzymania ruchu?

Głównym obszarem działania specjalistów i mechaników ds. utrzymania ruchu jest zapewnienie ciągłości procesów produkcyjnych poprzez zapewnienie pełnej sprawności technicznej urządzeń technologicznych. Na działania te składają się zadania takie jak planowani i wdrażanie systemów zabezpieczenia technicznego, przygotowanie dokumentacji technicznej dla używanego parku maszynowego i procesów produkcyjnych, planowanie i przeprowadzanie przeglądów, konserwacji oraz napraw urządzeń produkcyjnych, dbanie o właściwy poziom zaopatrzenia w materiały związane z utrzymaniem ruchu (materiały eksploatacyjne, zamienniki, części…), przeglądy gwarancyjne i techniczne, wdrażanie nowych urządzeń i usprawnień do parku maszynowego itp.

Jak podnosić sprawność służb utrzymania ruchu?

Procesy produkcyjne uległy w ostatnich latach znaczącemu rozwojowi. W obszarze tym pojawiło się szereg metodologii służących podniesieniu sprawności parku maszynowego, jak też lepszej organizacji służb utrzymania ruchu. Jedną z metod zarządzania w tym obszarze, która zrobiła szczególną karierę jest Total Productive Maintenance (TPM), czyli metoda z zakresu lean management dotycząca całkowitego produktywnego utrzymania ruchu maszyn. Na rynku oferowanych jest szereg szkoleń z utrzymania ruchu: https://eventis.pl/szkolenia/utrzymanie-ruchu, czy też szkoleń TPM: https://eventis.pl/szkolenia/tpm.

Obszar utrzymania ruchu ze względu na swoją wrażliwość dla każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego nie może być zaniedbywany. I tak jak przedsiębiorcy z roku na rok coraz lepiej zdają sobie sprawę z kosztów jakie rodzą awarie i konieczności im zapobiegania poprzez systemowe podejście do tematyki utrzymania ruchu, tak w obszarze dbania o wiedzę służb utrzymania ruchu wciąż jest sporo do zrobienia. Dawniej personel taki postrzegane były głównie jako ekipa likwidująca awarie maszyn i urządzeń, dzisiaj coraz częściej pojawia się zrozumienie, że jest to przede wszystkim zespół zapobiegający poprzez zorganizowane działania tego typu awariom. To z kolei wymaga wiedzy oraz wymiany doświadczeń w trakcie szkoleń czy konferencji branżowych.

Polecane książki

Elektromagnesy prądu stałego dla praktykówElektromagnesy prądu stałego dla praktykówElektromagnesy prądu stałego dla praktyków

portal automatyki

Witold Jaszczuk Książka jest bardzo przystępnie napisanym podręcznikiem-poradnikiem dla wszystkich, którzy i...

Układy wykorzystujące sterowniki PLC. Projektowanie algorytmów sterowania

portal automatyki

Bogdan Broel-Plater Do automatyzacji procesów przemysłowych powszechnie stosowane są st...

Sieć Profibus DP w praktyce przemysłowej. Przykłady zastosowań

portal automatyki

Włodzimierz Solnik, Zbigniew Zajda Książka jest praktycznym przewodnikiem po aplikacjach interfejsu s...

Automatyka Technika Regulacji

portal automatyki

Andrzej Dębowski Niniejsza książka jest poświęcona praktycznym zagadnieniom projektowania jednoobwodowych układów a...

Programowanie sterowników PLC zgodnie z normą IEC61131-3 w praktyce

portal automatyki

Kacprzak Sławomir Założeniem twórców normy IEC 61131-3 było ujednolicenie i normalizacja s...

Uczelnie Techniczne

Sonda - Automatyka

Których producentów sterowników PLC preferujesz?

Delta - 4.8%
Fatek - 13.5%
GE Fanuc - 56.7%
Hitachi - 8.7%
LG (LS) - 10.6%
Omron - 38.5%
Rockwell Automation - 19.2%
Schneider Electric - 13.5%
Siemens Simatic - 58.7%
Teco - 4.8%
Inne - 21.2%
Głosowanie zostało zakończone : 31 Gru 2017 - 00:00

Targi:

Reklama
Automatyka, portal automatyki, automatyzacja, sterowanie, aparatura pomiarowa, kontrola, sterowanie, napędy Automatyka, portal automatyki, automatyzacja, sterowanie, aparatura pomiarowa, kontrola, sterowanie, napędy


.