Reklama

Słownik automatyka

Dodane Produkty:

- APONE - Przetwornik temperatury, wilgotności wzg...
 Przetwornik stężenia pyłów zawieszonych (PM1, PM2.5, PM4,...
Producent: APONE
Dystrybutor: AP AUTOMATYKA
- APONE - Przetwornik stężenia CO2 oraz temperatur...
 Programowalny przetwornik Si-QCAR0.. to rozwiązanie dedyk...
Producent: APONE
Dystrybutor: AP AUTOMATYKA
Podnośnik do palet
 Podnośnik do palet


Rozładunek i za...
Producent: Item Service
Dystrybutor: Item Service
- APONE - Programowalny przetwornik stężenia lotny...
 Si-L00R0.. to programowalne przetworniki firmy APONE prze...
Producent: APONE
Dystrybutor: AP AUTOMATYKA
- APONE - Ethernetowy przetwornik stężenia dwutlen...
 Si-C50R0E0 to programowalny przetwornik stężenia dwutlenk...
Producent: APONE
Dystrybutor: AP AUTOMATYKA

Utrzymanie ruchu to całokształt działań i procesów służących zapewnieniu maksymalnej efektywności maszyn i urządzeń. Efektywność ta rozumiana jest jako maksymalne wykorzystanie dostępnego czasu maszyny do produkcji wyrobów dobrej jakości. Pojęcie to obejmuje bowiem jednak nie tylko efektywność produkcji, ale też szacowanie i zarządzanie poziomem ryzyka w produkcji, jak też bezpieczeństwem ludzi i środowiska.

Cele utrzymania ruchu i korzyści

Głównym celem służb utrzymania ruchu jest zapewnienie planowanej żywotności urządzeń oraz utrzymanie lub przywrócenie urządzeń do stanu, w którym mogą spełniać swoje funkcje. W skład tych działań wchodzi między innymi zarządzanie gospodarką części zamiennych, dbanie o optymalny stan zapasów oraz zarządzanie likwidacją awarii maszyn i urządzeń.

Spełnienie tych celów umożliwia obniżenie kosztów produkcji dzięki utrzymaniu ciągłości produkcji (brak przestojów parku maszynowego), zapewnienia wyższą wydajność pracy ludzi (brak przestojów w pracy załogi), ale również optymalizację zużycia mediów, materiałów oraz obniżenie kosztów wypadków przy pracy dzięki zapewnieniu wyższego poziomu bezpieczeństwa.

Czym zajmuje się specjalista utrzymania ruchu?

Głównym obszarem działania specjalistów i mechaników ds. utrzymania ruchu jest zapewnienie ciągłości procesów produkcyjnych poprzez zapewnienie pełnej sprawności technicznej urządzeń technologicznych. Na działania te składają się zadania takie jak planowani i wdrażanie systemów zabezpieczenia technicznego, przygotowanie dokumentacji technicznej dla używanego parku maszynowego i procesów produkcyjnych, planowanie i przeprowadzanie przeglądów, konserwacji oraz napraw urządzeń produkcyjnych, dbanie o właściwy poziom zaopatrzenia w materiały związane z utrzymaniem ruchu (materiały eksploatacyjne, zamienniki, części…), przeglądy gwarancyjne i techniczne, wdrażanie nowych urządzeń i usprawnień do parku maszynowego itp.

Jak podnosić sprawność służb utrzymania ruchu?

Procesy produkcyjne uległy w ostatnich latach znaczącemu rozwojowi. W obszarze tym pojawiło się szereg metodologii służących podniesieniu sprawności parku maszynowego, jak też lepszej organizacji służb utrzymania ruchu. Jedną z metod zarządzania w tym obszarze, która zrobiła szczególną karierę jest Total Productive Maintenance (TPM), czyli metoda z zakresu lean management dotycząca całkowitego produktywnego utrzymania ruchu maszyn. Na rynku oferowanych jest szereg szkoleń z utrzymania ruchu: https://eventis.pl/szkolenia/utrzymanie-ruchu, czy też szkoleń TPM: https://eventis.pl/szkolenia/tpm.

Obszar utrzymania ruchu ze względu na swoją wrażliwość dla każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego nie może być zaniedbywany. I tak jak przedsiębiorcy z roku na rok coraz lepiej zdają sobie sprawę z kosztów jakie rodzą awarie i konieczności im zapobiegania poprzez systemowe podejście do tematyki utrzymania ruchu, tak w obszarze dbania o wiedzę służb utrzymania ruchu wciąż jest sporo do zrobienia. Dawniej personel taki postrzegane były głównie jako ekipa likwidująca awarie maszyn i urządzeń, dzisiaj coraz częściej pojawia się zrozumienie, że jest to przede wszystkim zespół zapobiegający poprzez zorganizowane działania tego typu awariom. To z kolei wymaga wiedzy oraz wymiany doświadczeń w trakcie szkoleń czy konferencji branżowych.

Polecane książki

Miernictwo elektryczne i elektroniczne

portal automatyki

Parchański Józef Podręcznik zawiera materiał nauczania przedmiotu - miernictwo elektryczne i elektroniczne, n...

Programowanie sterowników PLC zgodnie z normą IEC61131-3 w praktyce

portal automatyki

Kacprzak Sławomir Założeniem twórców normy IEC 61131-3 było ujednolicenie i normalizacja s...

Programowanie sterowników PLC w języku drabinkowym

portal automatyki

Stanisław Flaga Współczesne sterowniki stosowane w systemach automatyki są urządzeniami niezwykle e...

Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce inżynierskiej

portal automatyki

Janusz Kwaśniewski Sterowniki S7-300 z firmy SIEMENS oraz oprogramowanie do niego S...

Elementy, urządzenia i układy automatyki

portal automatyki

Jerzy Kostro Publikacja jest przeznaczona dla uczniów technikum elektronicznego, sp...

Uczelnie Techniczne

Sonda - Automatyka

Których producentów sterowników PLC preferujesz?

Delta - 4.8%
Fatek - 13.5%
GE Fanuc - 56.7%
Hitachi - 8.7%
LG (LS) - 10.6%
Omron - 38.5%
Rockwell Automation - 19.2%
Schneider Electric - 13.5%
Siemens Simatic - 58.7%
Teco - 4.8%
Inne - 21.2%
Głosowanie zostało zakończone : 31 Gru 2017 - 00:00

Targi:

Reklama
Automatyka, portal automatyki, automatyzacja, sterowanie, aparatura pomiarowa, kontrola, sterowanie, napędy Automatyka, portal automatyki, automatyzacja, sterowanie, aparatura pomiarowa, kontrola, sterowanie, napędy


.